Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Avva Ioan scopitul, mai tânăr fiind, a întrebat pe un bătrân, zicând: „Cum voi ați putut să faceți lucrul lui Dumnezeu cu odihnă, dar noi nici cu osteneală nu putem să-l facem?” Și a ... mai mult

Zis-a avva Ioan [scopitul] că părintele nostru avva Antonie a zis: „Niciodată folosul meu nu l-am ales și nu l-am voit mai mult decât folosul fratelui meu”

Zicea avva Ioan cilicianul, egumenul Raitului către frați: „Fiilor, precum am fugit de lume, să fugim și de poftele trupului”

Zis-a iarăși [avva Ioan scopitul / cilicianul]: „Să urmăm părinților noștri cu ce fel de aspră viață și liniște au șezut aici”

Zis-a iarăși [avva Ioan scopitul / cilicianul]: „Să nu întinăm fiilor, locul acesta, pe care părinții noștri l-au curățit de draci”

Zis-a iarăși [avva Ioan scopitul / cilicianul]: „Locul acesta de nevoitori este, iar nu de neguțători”


->
Adaus