Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Ghelasie (apoftegma 1): Distribuie pe Telegram

Au zis unii pentru avva Ghelasie, că avea o carte în membrane, al cărei preţ era de optsprezece bani. Şi era scrisă într-însa toată Scriptura cea veche şi cea nouă şi se afla pusă în biserică, ca oricare din fraţi va voi, să o citească. Şi venind un frate străin, cum a văzut-o pe ea, a poftit-o şi furându-o, a ieşit. Iar bătrânul nu a alergat după dânsul, ca să-l prindă, măcar că a priceput. Deci, mergând acela în cetate, căuta să o vândă şi găsind pe cel ce voia să o cumpere cerea preţul de şaisprezece bani. Iar cel ce vrea să o cumpere, îi zicea lui: „Dă-mi-o să o cerc şi aşa îţi voi da preţul ei”. Deci, a dat-o lui. Iar el luând-o, a dus-o la avva Ghelasie să o cerce, spuindu-i suma preţului cerut de cel ce o vindea. Şi a zis bătrânul: „Cumpăr-o, că este bună şi face preţul care l-ai spus!” Şi venind omul, a spus celui ce o vindea, altele şi nu cele ce a zis bătrânul, zicând: „Iată am arătat-o lui avva Ghelasie şi mi-a zis că este scumpă şi nu face preţul care l-ai zis”. Acela auzind, i-a zis lui: „Nimic altceva nu ţi-a zis bătrânul?” Zis-a lui: „Nu!” Atunci a zis: „Nu mai voiesc să o vând”. Şi umilindu-se, a venit la bătrânul, pocăindu-se şi rugându-l pe el să o primească. Iar bătrânul nu voia să o ia. Atunci i-a zis lui fratele: „De nu o vei lua nu am odihnă”. Zis-a lui bătrânul: „Dacă nu te odihneşti, iată o primesc”. Şi a rămas fratele acela acolo până la sfârşitul lui, fiindcă s-a folosit de lucrarea bătrânului.


->