Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Ghelasie (apoftegma 6): Distribuie pe Telegram

Se spunea pentru avva Ghelasie că de multe ori fiind tulburat de gânduri, ca să se ducă înlăuntrul pustiei, iar mai de pe urmă dacă a văzut că nu poate să se împotrivească, a început a ispiti gândul său, de poate să şadă în pustie şi sculându-se, umbla pe afară de chilie, nici pâine mâncând, ci verdeţuri, nici intrând sub acoperământ, şi zicând întru sine: „Cei ce sunt în pustie, acestea toate nu le au”. Şi petrecând aşa trei zile, a ostenit şi a certat gândul cel ce îl tulbura pe el, cu mustrare zicând: „Dacă nu poţi să faci lucrurile ce trebuie în pustie, şezi în chilia ta, cu răbdare plângând păcatele tale, iar nu umbla din loc în loc. Căci pretutindeni ochiul lui Dumnezeu vede lucrurile omeneşti”.


->