Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Pentru avva Cronie (apoftegma 4): Distribuie pe Telegram

A zis avva Cronie că: „De nu aducea Moise oile sub muntele Sinai, nu ar fi văzut focul în rug” [Iş 3, 2; Iș 3, 3]. A întrebat fratele pe bătrânul: „La ce se ia rugul?” Şi i-a zis lui că: „Rugul se ia la fapta cea trupească. Că scris este, că: «Asemenea este Împărăţia cerurilor cu comoara ascunsă în ţarină» [Mt 13, 44]”. Zis-a fratele bătrânului: „Fără osteneală trupească dar, nu sporeşte omul la vreo cinste?” Zis-a lui bătrânul: „Cu adevărat scris este: «Privind la Începătorul şi Săvârşitorul credinţei, Iisus, care în locul bucuriei ce era pusă înaintea Lui, a răbdat Crucea» [Evr 12, 2]. Şi iarăşi David zice: «De voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare» şi celelalte” [Ps 131, 4].


->