Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 91

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricine din catalogul (cinul) preoţesc, se ţine departe de nuntă şi de cărnuri şi de vin, nu pentru înfrânare, ci din scârbă, trecând cu vederea (uitând) că toate sunt foarte bune şi că bărbat şi femeie l-a făcut Dumnezeu pe om, ci hulind, ar cleveti făptura, ori să se îndrepte, ori să se caterisească şi să se îndepărteze din Biserică (să se afurisească). Asemenea şi laicul.

Dacă vreun episcop sau presbiter nu primeşte pe cel ce se întoarce de la păcat, ci îl îndepărtează (îl respinge), să se caterisească, pentru că mâhneşte pe Hristos, cel ce a zis: „Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte” (Lc 15, 7).

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon nu se înfruptă (nu mănâncă) în zilele de sărbători din cărnuri şi din vin, scârbindu-se, iar nu pentru înfrânare, să se cateriseacă, ca unul care şi-a vătămat propria sa conştiinţă şi care s-a făcut multora pricinuitor de sminteală.

Dacă vreun cleric ar fi văzut (prins) mâncând în cârciumă, să se afurisească afară numai dacă fiind la drum (în călătorie) a tras de nevoie la ospătărie.

Dacă vreun cleric ar ocărî pe episcop, să se caterisească; pentru că „pe mai marele poporului tău nu-l vei grăi de rău” (FA 23, 5).

Dacă vreun cleric ar ocărî pe presbiter sau pe diacon, să se afurisească.

Dacă vreun cleric ar batjocori (ar lua în bătaie de joc) fie pe cel şchiop, fie pe cel surd, fie pe cel orb, fie pe cel vătămat la picioare, să se afurisească; asemenea şi laicul.

Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului şi neînvăţându-i pe aceştia dreapta credinţă, să se afurisească, iar stâruind în nepăsare şi în lenevie, să se caterisească.

Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon nu ar da cele de trebuinţă vreunuia dintre clerici care ar fi lipsiţi (săraci), să se afurisească, iar stăruind, să se caterisească întocmai ca unul carele a ucis pe fratele său.

Dacă în biserică ar răspândi cineva, ca sfinte, cărţile cu titluri (nume) false ale necredincioşilor (ereticilor) spre paguba poporului şi a clerului, să se caterisească.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 91


->