Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 ... « 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Un monah nevoindu-se împotriva satanei, s-a împuns la ochi din greşeală dar nu s-a rugat să mai vadă, ci răbda şi pentru răbdarea lui i-a dăruit Dumnezeu vedere şi iarăşi a văzut.

S-a dus unul din părinţi la alt părinte. Şi venind ceasul al şaselea, bătrânul care l-a primit, a zis ucenicului său: „Fă-ne puţină linte şi udă pesmeţii!” Şi a făcut ucenicul aşa... mai mult

Alt bătrân oarecare s-a dus la unul din părinţi, iar acela fierbând puţină linte, fiindcă sosise seara, a zis celui ce venise: „Să citim puţin din pravilă!” Astfel unul a sfârşit toat... mai mult

Povestit-a ucenicul unui bătrân iscusit, despre părintele său, că odată venind ceasul al nouălea, a voit să guste ceva. Şi punând masa, a stat împreună cu el la rugăciune. După ce au câ... mai mult

Teodor cel ce a fost episcop la Rossu povestea: „Un bătrân cunoscut de mine a venit odată la mine la lavra Pirghiilor, aproape de Iordan, unde şedeam eu. Şi mi-a zis: «Frate Teodore, fii bun ... mai mult

Un oarecare Evloghie, scolastic alexandrin, fiind rănit de dragoste dumnezeiască, lepădându-se de lume şi risipind cele ale sale, afară de puţine ce şi-a lăsat spre chiverniseală şi neputâ... mai mult

În lavra numită a lui Eptastomu, şi care era departe de lavra cuviosului Sava, cam de şapte stadii, era un sihastru minunat, cu numele Ioan şi avea şi un ucenic care răbdând răutăţile ce i ... mai mult

Erau doi fraţi mireni în Constantinopol, foarte evlavioşi şi care posteau mult. Deci unul venind la Rait, s-a lepădat de toate şi s-a făcut monah. După câtăva vreme a venit şi fratele lui c... mai mult

Zis-a unul din fraţii sfinţi: „Când ne rugăm către Domnul, zicând: «nu ne duce pe noi în ispită» [Mt 6, 13], nu zicem ca să nu ne ispitim, căci acest lucru este cu neputinţă, ci ca să... mai mult

1 ... « 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155


->
Adaus