Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » ... 155

Povestesc unii pentru avva Agathon, că a făcut vreme multă zidind o chilie împreună cu ucenicii lui şi după ce au sfârşit ei chilia, au venit apoi să şadă în ea. Şi a văzut bătrânul ... mai mult

Se zicea, iarăşi pentru dânsul [avva Agathon], că de multe ori s-a mutat, având numai la brâu cuţitaşul cu care spinteca smicelele

A fost întrebat avva Agathon: „Ce este mai mare: osteneala cea trupească, sau păzirea celor dinăuntru?” Iar bătrânul a zis: „Omul este asemenea unui pom; deci, osteneala cea trupească est... mai mult

L-au întrebat pe el [avva Agathon] iarăşi fraţii, zicând: „Care faptă bună, părinte, între petreceri, are mai multă osteneală?” Zis-a lor: „Iertaţi-mă, eu socotesc că nu este altă... mai mult

Şi era avva Agathon înţelept cu mintea şi fără de preget cu trupul şi se îndestula cu toate şi cu lucrul mâinilor şi cu hrana şi cu îmbrăcămintea

Acesta [avva Agathon] mergea pe un drum cu ucenicii lui şi unul dintr-înşii găsind un păruţ de lemn verde pe drum, a zis bătrânului: „Părinte, porunceşte să-l iau”. Iar bătrânul s-a u... mai mult

Un frate a venit la avva Agathon, zicând: „Lasă-mă să locuiesc cu tine”. Şi mergând pe drum a găsit puţin săpun şi l-a adus la el. Şi a zis bătrânul: „Unde ai găsit săpunul?” Zi... mai mult

Un frate a întrebat pe bătrânul [avva Agathon], zicând: „M-a ajuns o poruncă şi unde este poruncă, este război. Deci voiesc să merg pentru poruncă, dar mă tem de război”. Şi a zis lui... mai mult

Făcându-se odată sobor la schit pentru o pricină şi punându-se la rânduială, mai pe urmă a venit şi acest Agathon şi a zis părinţilor: „Nu aţi pus pricina la bună rânduială”. Iar ... mai mult

Se spunea pentru avva Agathon, că trei ani s-a ostenit, ţinând piatra în gura sa, până când s-a deprins să tacă

1 ... « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » ... 155


->
Adaus