Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4

Zis-a iarăşi: „De te vor supăra pe tine cândva gândurile mândriei, zi-i acelui drac aşa: «Du-te de la mine, satano [Mt 4, 10], de vreme ce zice Domnul că tot cel ce se va înălţa, smeri-s... mai mult

Zis-a iarăşi: „De vei cădea în vreun păcat şi după aceea îl vei părăsi şi vei începe a te umili, a te scârbi şi a te căi de acel păcat, ia aminte ca până la moartea ta, neîncetat ... mai mult

[Zis-a iarăşi:] „Când vezi că te miluieşte Dumnezeu şi începe a-ţi veni, umilinţa în inimă, satana văzând, îndată îţi aduce în gând o treabă oarecare în chilie, zicând: «Cutar... mai mult

Zis-a iarăşi: „De nu îşi va pedepsi călugărul trupul său, ca pe un vrăjmaş şi potrivnic, nimic făcând pe voia şi plăcerea lui, nu se va putea slobozi de lanţurile vrăjmaşului, că l... mai mult

Un bătrân oarecare şedea în Rait şi avea acest fel de lucrare: „Ședea în chilia sa umilit, aplecat spre pământ, clătinând cu capul şi zicând cu oftare: «Dar ce va să fie?» Şi iar ş... mai mult

Zis-a un bătrân: „De petreci împreună cu fraţii ia seama, să nu le porunceşti ca şi cum ai stăpâni peste dânşii, ca să nu se înalţe inima ta, ci opreşte îndrăznirea cu chipul său,... mai mult

Zis-a iarăşi: „De voieşti să ai darul plângerii, iubeşte sărăcia şi smerenia şi să nu doreşti a avea în chilia ta nici un lucru bun, căci când va pofti sufletul tău ceva şi nu va af... mai mult

Lângă un bătrân oarecare vieţuia un frate care era cam leneş. Acesta urmând să moară, zăcea în preajma unuia din părinţi, şi îl vedea bătrânul uşor ieşind din trup. Vrând bătrânu... mai mult

Iarăşi, alt oarecare părinte petrecea în muntele Rait, în locul care se numeşte Mideno. La acesta a venit unul din bătrâni şi i-a zis: „Avvo, mă necăjesc când trimit pe fratele la slujb... mai mult

« 1 2 3 4


->
Adaus