Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 »

Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găseşte în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie.Sfânta Scriptură sau Biblia este colecţia cărţilor numite ale Vechiului şi ale Noului Testament, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un răstimp de aproape 1500 de ani, adică de la Mois... mai mult


Cuvântul „Biblie” este de obârşie grecească şi înseamnă „cărţi” sau „carte”. „Cărţile” sau „cartea” Sfintei Scripturi şi-au păstrat de-a lungul veacurilor numele grece... mai mult


1) Sfânta Scriptură se poate citi cu cel mai mare folos de oricine: învăţat sau neînvăţat, din orice parte a lumii. Ea cuprinde învăţături mântuitoare şi folositoare, căci ne vorbeşte ... mai mult


Sfânta Scriptură nu ne poate călăuzi, ea singură, pe calea mântuirii, atât pentru că ea n-a fost dată omenirii de la început, cât şi pentru că, atunci când a fost dată, ea n-a fost sing... mai mult


Prin „canonul” cărţilor Sfintei Scripturi înţelegem totalitatea cărţilor sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis lista acestor cărţi. Cuvântul „Canon” n-a avut acest înţeles de la ... mai mult


Cu condiţiile: 1) ca învăţătura cuprinsă în ele să fie descoperită de Dumnezeu prin insuflare; şi 2) ca învăţătura descoperită în ele să fie garantată de Biserică. Biserica garanta ... mai mult


Cărţile care intră în canonul Vechiului Testament sunt: 1. Facerea 2. Ieşirea 3. Leviticul 4. Numerii 5. Deuteronomul (a doua lege) 6. Cartea lui Iosua Navi 7. Cartea Judecătorilor 8. Cartea Ru... mai mult


În afară de cele 39 de cărţi canonice, Sfânta Scriptură a Vechiului Testament mai cuprinde şi alte cărţi: cărţile (anaghinoscomena) bune de citit, netrecute deci în rândul cărţilor cano... mai mult


Canonul Noului Testament cuprinde 27 de cărţi şi anume: 1. Sfânta Evanghelie după Matei 2. Sfânta Evanghelie după Marcu 3. Sfânta Evanghelie după Luca 4. Sfânta Evanghelie după Ioan 5. Fapt... mai mult


1 2 »