Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Dumnezeu este unul după fiinţa Lui. Descoperirea dumnezeiască ne învaţă însă că acest Dumnezeu, unul după fiinţă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceste trei persoan... mai mult


În Sfânta Scriptură se vorbeşte în multe locuri despre cele trei persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. Amintim numai câteva: în Vechiul Testament, Dumnezeu-Tatăl Se adresează celorlalte pe... mai mult


Tradiţia primelor trei veacuri mărturiseşte fără şovăială credinţa în existenţa Sfintei Treimi. Au mărturisit cu căldură despre Sfânta Treime: Sfântul Clement Romanul, Sfântul Ignatie... mai mult


Cele trei persoane dumnezeieşti nu se înţeleg ca persoane omeneşti, ci în felul în care ne arată Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, când zice: „Eu şi Tatăl Meu una suntem” (In 10, 3... mai mult


Deşi mare taină, lucrul acesta a fost lămurit pe larg de Sfinţii Părinţi. Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune că Firea dumnezeiască, simplă şi necompusă, e lărgită de însuşirile ipo... mai mult


Sfântul Ioan Damaschin spune că fiecare din cele trei ipostasuri nu voiesc şi nu lucrează aparte, separat şi deosebit, ci împreună[1]. Sfânta Treime e o singură fire, o singură voinţă, o s... mai mult


Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh au împreună însuşirea de a fi nefăcuţi şi Dumnezeirea. Fiul şi Sfântul Duh au împreună însuşirea că sunt din Tatăl. Tatăl este nenăscut, Fiul este născu... mai mult


Tatăl este nenăscut. El nu primeşte existenţa de la nimeni, nu are cauză. El este izvorul celorlalte două persoane. Dumnezeu e Tată din veci. El nu este însă Tată în felul omenesc. El n-a ... mai mult


Fiul este născut, este Unul-Născut, fiind împreună veşnic cu Tatăl şi de o fiinţă cu Acesta. Fiul e Fiu dinaintea veacului şi de totdeauna. El nu Şi-a început cândva existenţa, ci de câ... mai mult


Duhul Sfânt purcede din Tatăl, cum spune Însuşi Mântuitorul: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, Cel Ce din Tatăl purcede, Acela va ... mai mult