Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
1 2 3 4 5 6 7 8 »

Dintre toate actele noastre de cult prin care Îl cinstim şi-L preamărim pe Dumnezeu, cel mai desăvârşit este sacrificiul sau jertfa.Jertfa este darul adus cu multă iubire şi evlavie a unui obiect în cinstea lui Dumnezeu. Prin aceasta voim să arătăm că El, ca ziditor a toate, este stăpânul tuturor lucrurilor şi că n... mai mult


Jertfa este tot atât de veche şi răspândită ca religia însăşi. Înclinaţia de a-L cinsti pe Dumnezeu prin jertfă este sădită chiar în firea omului; de aceea găsim jertfa în toate r... mai mult


Da, creştinii Îi aduc plini de iubire jertfă lui Dumnezeu. Sfânta Euharistie, adică Însuşi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului.


Slujba în timpul căreia se pregăteşte şi se aduce jertfa Sfintei Euharistii se numeşte Sfânta Liturghie. Aceasta este cea mai importantă dintre toate slujbele Bisericii.


Mântuitorul Însuşi a Întemeiat Sfânta Liturghie, Învăţându-ne şi poruncindu-ne s-o săvârşim.


În ajunul morţii Sale pe cruce, adică Joi seara, la Cina cea de Taină. Serbând atunci Paştele, împreună cu ucenicii Săi, „Iisus luând pâinea şi binecuvântând, a frânt şi a dat ucenic... mai mult


Este o rânduială de sfinte rugăciuni, în timpul cărora se săvârşeşte şi se aduce jertfa fără de sânge a Legii celei Noi, întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de Taină şi încredinţ... mai mult


Numai arhiereii şi preoţii cu hirotonie legală, adică sfinţiţi şi aşezaţi după rânduiala canonică a Bisericii. Cei caterisiţi sau îndepărtaţi din slujbă şi cei vinovaţi de păcate g... mai mult


1 2 3 4 5 6 7 8 »