Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Cum foloseau episcopii întreita putere dată lor de Sfinţii Apostoli?

După pilda Sfinţilor Apostoli, fiecare episcop lucrează singur cu puterea ce i-a fost dată asupra celor încredinţaţi spre păstorire, păstrând cu grijă, asemenea Sfinţilor Apostoli, „unirea Duhului întru legătura păcii” cu ceilalţi episcopi. Când însă se iveşte nevoia de a tâlcui sau a limpezi un adevăr de credinţă sau de a statornici o regulă de viaţă, care interesează întreaga Biserică, puterea de conducere nu se mai practică de un singur episcop, ci de Adunarea tuturor episcopilor, adică de Sinodul ecumenic, aşa cum puterea cea mai înaltă apostolică s-a practicat prin Sinodul de la Ierusalim. Istoria celor şapte Sinoade ecumenice stă mărturie că autoritatea cea mai înaltă în Biserică este Sinodul ecumenic.