Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Sinodul ecumenic are puterea de a statornici învăţături noi de credinţă?

Sinodul ecumenic nu face decât să lămurească şi să statornicească - când este necesar - un adevăr descoperit de Domnul şi care se găseşte nedezvoltat în Sfânta Scriptură sau în Sfânta Tradiţie. El poate statornici, de asemenea, reguli de viaţă pentru întreaga Biserică.