Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Ce condiţii trebuie să îndeplinească o învăţătură de credinţă statornicită de un Sinod ecumenic, ca ea să aibă putere obligatorie pentru toţi creştinii?

Aceste condiţii sunt:

1) ca acea învăţătură de credinţă să fie cuprinsă mai mult sau mai puţin lămurit în propovăduirea Domnului nostru Iisus Hristos, adică să se afle în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie;

2) ca lămurirea şi statornicirea învăţăturii să se facă de către un Sinod ecumenic, care lucrează cu ajutorul Duhului Sfânt şi reprezintă cu adevărat Biserica.

Cea mai desăvârşită statornicire sau formulare scurtă a credinţei creştine este Simbolul de credinţă.