Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Câte părţi cuprinde Simbolul Credinţei?

Simbolul Credinţei cuprinde patru părţi:

1) Despre Sfânta Treime (art. 1-8)

2) Despre Biserică (art. 9)

3) Despre Sfintele Taine (art. 10)

4) Despre viaţa viitoare (art. 11-12).