Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?

Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu Însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi o cugetare sfântă, şi apoi în mod desăvârşit prin Însuşi Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „În multe rânduri şi-n multe feluri grăindu-le Dumnezeu odinioară părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate, prin Care şi veacurile le-a făcut. Fiind El strălucirea slavei Sale şi chipul fiinţei Sale şi pe toate ţinându-le cu cuvântul puterii Lui...” (Evr 1, 1-3).