Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Ce face preotul după sfinţirea Darurilor?

Deoarece de acum înainte Mântuitorul Se află de faţă printre noi, cu Sfântul Său Trup şi Sânge, preotul citeşte, tot în taină, partea de la sfârşitul marii rugăciuni a Sfintei Jertfe, adică rugăciunea de mijlocire pentru toată Biserica. El Îi pomeneşte acum pe toţi credincioşii vii şi morţi, rugându-se ca aducerea Sfintei Jertfe să le fie spre folos şi spre iertarea păcatelor. Împreună cu aceştia, Îi pomeneşte şi pe toţi Sfinţii care I-au bineplăcut lui Dumnezeu, dar nu rugându-se pentru ei, ci pentru ca ei să mijlocească pentru noi şi să dobândim şi noi, ca şi ei, împărăţia cerurilor. În fruntea lor e pomenită cu glas tare, în semn de deosebită cinstire, Maica Domnului. În cinstea ei se cântă acum în strană Axionul („Cuvine-se cu adevărat...”), adică imnul pentru preamărirea Sfintei Fecioare. În timpul acesta, preotul binecuvintează anafora care se va împărţi la sfârşitul Liturghiei. Apoi continuă pomenirile, pomenindu-l cu glas tare pe episcopul (ierarhul) locului.