Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Cine are dreptul de a da Sfânta Împărtăşanie?

Numai preotul (sau arhiereul). Diaconul poate împărtăşi la vreme de mare nevoie pe mireanul ce se apropie de moarte numai dacă nu este de faţă nici un preot. Dacă într-un asemenea caz lipsea şi diaconul, dar erau la îndemână Sfintele Taine, Sfântul Simeon al Tesalonicului - pentru cazuri „de mare nevoie şi cu multă luare aminte” - îngăduia prin pogorământ ca, chiar şi un cântăreţ sau un credincios mai curat şi mai cucernic să poată împărtăşi pe cel ce e pe moarte, spre a nu răposa acesta lipsit de merindea vieţii celei veşnice. Călugării şi pustnicii, care vieţuiesc în locuri depărtate de biserici şi de preoţi, de asemenea se pot împărtăşi singuri, dar cu o anumită rânduială[1].[1] Sfântul Simeon al Tesalonicului, Răspuns la întrebarea 41, trad. rom., p. 323.