Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Cine poate săvârşi slujba Sfântului Maslu?

După predania veche a Bisericii, pentru slujba Sfântului Maslu trebuie şapte preoţi, închipuind cele şapte daruri ale Duhului, numărate de proorocul Isaia (11, 2-3). Numărul acesta simbolic aminteşte şi unele fapte din Sfânta Scriptură a Legii Vechi, din care se vede mila şi îndurarea lui Dumnezeu. Astfel, de şapte ori s-a aplecat proorocul Elisei peste un copil mort pe care l-a înviat (4 Rg 4, 34-35). De asemenea, şapte au fost preoţii care au sunat din trâmbiţe şi de şapte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului, când a fost cucerită de israeliţi, la intrarea lor în pământul Făgăduinţei (Ios 6, 13-16). Şi iarăşi, de şapte ori s-a rugat proorocul Ilie pe muntele Carmel, până când Dumnezeu a dat ploaie pământului ars de secetă (3 Rg 18, 42-45) [1].

La nevoie pot sluji însă Sfântul Maslu şi mai puţini preoţi: trei (pentru numărul Treimii) [2]sau cel puţin doi. În tot cazul, numai un singur preot nu poate săvârşi Sfântul Maslu, căci Sfântul Apostol ne spune să chemăm „preoţii Bisericii...” (Iac 5, 14), iar nu pe un preot.[1] Sfântul Simion al Tesalonicului, Despre Sfântul Maslu, cap. 283, pp. 183, 184.

[2] Precum prescrie Molitfelnicul, Ed. I.B.M.B.O.R., Buc., 1998şi Simeon al Tesalonicului, loc. cit.