Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Găsim în Sfânta Scriptură pilde despre lucrarea conştiinţei?

Da. Iată câteva: Conştiinţa îi mustră pe protopărinţii Adam şi Eva după ce au călcat porunca dumnezeiască (Fc 3, 10); ea îl urmăreşte pe Cain, care nu-şi mai găseşte linişte pentru uciderea fratelui său Abel (Fc 4, 13); ea îi opreşte pe fraţii lui Iosif de a-i ridica acestuia viaţa (Fc 37, 26); ea îi aduce căinţă lui David pentru fărădelegile sale şi rămâne statornică în inima lui Iov, care primeşte cu răbdare toate loviturile vieţii (Iov 1, 21); ea îi ruşinează pe acuzatorii femeii păcătoase (In 8, 9); ea naşte căinţă în inima fiului risipitor (Lc 15, 18) şi în inima lui Iuda, vânzătorul Mântuitorului (Mt 27, 3-4).