Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
Care sunt datoriile creştinului faţă de stat?

Prin stat se înţelege „organizarea politică şi juridică a societăţii umane pe un teritoriu limitat”.

Rostul statului este ca, prin aşezăminte şi legi întemeiate pe dreptate, să ocrotească viaţa cinstită, drepturile şi libertăţile fireşti ale tuturor cetăţenilor săi, fără nici un fel de deosebire între ei. De asemenea, să pună la îndemâna acestora mijloacele potrivite pentru luminarea, creşterea şi rodirea însuşirilor cu care i-a înzestrat Dumnezeu şi să asigure apărarea faţă de duşmanii din afara hotarelor.

Aşadar, datoria statului este ca să se îngrijească de înflorirea şi apărarea binelui obştesc şi să dea putinţă tuturor cetăţenilor de a se folosi, în pace, de bunele înfăptuiri ale strădaniei lor.

De aici decurg şi anumite datorii ale creştinismului faţă de stat, numite datorii cetăţeneşti. Acestea sunt:

1) Patriotismul, adică dragostea şi devotamentul faţă de patria şi poporul din care facem parte.

2) Supunerea şi ascultarea faţă de ocârmuitorii şi legile statului, după cuvântul Sfintei Scripturi: „Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri; că nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite. Ca atare, cel ce se împotriveşte stăpânirii, rânduielii lui Dumnezeu i se împotriveşte. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor atrage osândă” (Rm 13, 1). Mântuitorul S-a supus chiar judecăţii nedrepte a lui Pilat, dând pildă de supunere datorată autorităţilor statului.

3) Munca conştiincioasă pentru sporirea binelui obştesc, prin îndeplinirea îndatoririlor legate de chemarea în stat a fiecărui cetăţean, participarea înţeleaptă la treburile publice, plata impozitelor etc. Sfântul Apostol Pavel spune: „Daţi-le tuturor cele datorate: celui cu darea, darea; celui cu vama, vama; celui cu teama, teama; celui cu cinstea, cinstea” (Rm 13, 7). Însuşi Mântuitorul şi-a îndeplinit datoria de a plăti dările (Mt 17, 25-27).

4) Rugăciuni pentru sănătatea ocârmuitorilor (1 Tim 2, 1-2), pentru înflorirea ţării şi ferirea ei de duşmani.

5) Apărarea ţării, chiar cu preţul vieţii, în timp de război.

În legătură cu această datorie este bine să cunoaştem ce învaţă sfânta noastră Biserică despre pace şi despre război.