Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!
„Şi strămoşii, iară, prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit!”:

„Şi strămoşii, iară, prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit!”[1]

Cartea naşterii lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Avraam i-a dat naştere lui Isaac; Isaac i-a dat naştere lui Iacob; Iacob le-a dat naştere lui Iuda şi fraţilor lui; Iuda le-a dat naştere, din Tamar, lui Fares şi lui Zara; Fares i-a dat naştere lui Heţron; Heţron i-a dat naştere lui Aram; Aram i-a dat naştere lui Aminadab; Aminadab i-a dat naştere lui Naason; Naason i-a dat naştere lui Salmon; Salmon i-a dat naştere, din Rahab, lui Booz; Booz i-a dat naştere, din Rut, lui Obed; Obed i-a dat naştere lui Iesei; Iesei i-a dat naştere lui David, regele;

David i-a dat naştere lui Solomon, din femeia lui Urie; Solomon i-a dat naştere lui Roboam; Roboam i-a dat naştere lui Abia; Abia i-a dat naştere lui Asa; Asa i-a dat naştere lui Iosafat; Iosafat i-a dat naştere lui Ioram; Ioram i-a dat naştere lui Ozia; Ozia i-a dat naştere lui Iotam; Iotam i-a dat naştere lui Ahaz; Ahaz i-a dat naştere lui Iezechia; Iezechia i-a dat naştere lui Manase; Manase i-a dat naştere lui Amon; Amon i-a dat naştere lui Iosia; Iosia le-a dat naştere lui Iehonia şi fraţilor lui, la strămutarea în Babilon.

După strămutarea în Babilon, Iehonia i-a dat naştere lui Salatiel; Salatiel i-a dat naştere lui Zorobabel; Zorobabel i-a dat naştere lui Abiud; Abiud i-a dat naştere lui Eliachim; Eliachim i-a dat naştere lui Azor; Azor i-a dat naştere lui Sadoc; Sadoc i-a dat naştere lui Ahim; Ahim i-a dat naştere lui Eliud; Eliud i-a dat naştere lui Eleazar; Eleazar i-a dat naştere lui Matan; Matan i-a dat naştere lui Iacob; Iacob i-a dat naştere lui Iosif, bărbatul Mariei, cea din care S’a născut Iisus, Ce Se cheamă Hristos.

Aşadar, întru totul, de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; iar de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Dar naşterea lui Iisus Hristos, astfel a fost: Fiind Maria, mama Sa, logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei laolaltă ea s’a aflat pe sine având în pântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, drept fiind şi nevrând s’o dea el în vileag, a vrut s’o lase pe ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s’a arătat în vis, grăind: „Iosife, fiul lui David, nu te teme s’o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s’a zămislit într’însa este de la Duhul Sfânt; ea va naşte Fiu, Căruia tu Îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor”. Iar acestea toate s’au făcut ca să se plinească ceea ce s’a spus de Domnul prin profetul ce zice: Iată, Fecioara va purta în pântece şi va naşte Fiu şi-L vor chema cu numele de Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.

Şi trezindu-se Iosif din somn, a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe femeia sa. Şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei. Şi I-au pus Acestuia numele Iisus.

(Matei 1, 1-25)

Ne aflăm, astăzi, la noua Mânăstire Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, de la Pădureni, comuna Tritenii de Jos, cu binecuvântarea şi delegaţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care a rânduit să fim prezenţi aici, pentru a instala prima obşte, respectiv pe părintele Vlad, slujitorul acestei mânăstiri, şi pe maica Andreea, care, împreună, se vor strădui să aducă această mânăstire la ceea ce se doreşte, şi din partea ctitorilor, şi din partea noastră, a Centrului Eparhial. Nădăjduim în mila lui Dumnezeu, în mijlocirea Maicii Domnului şi în special a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, care a devenit ocrotitorul acestei biserici şi al acestei chinovii!

Pentru duminica de astăzi, aş vrea să vă pun la suflet câteva gânduri duhovniceşti. Un colind străbun ne spune că prin Sfânta Fecioară, strămoşii iar s-au înnoit. Or, Evanghelia de astăzi, prin genealogia pe care aţi ascultat-o, nu face altceva decât să ne demonstreze acest lucru, că strămoşii neamului omenesc s-au înnoit, astăzi, prin Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria. Colindul face precizarea că prin Sfânta Fecioară s-a înnoit neamul omenesc, pentru că ei i se datorează, într-o foarte mare măsură, venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ.

Duminica de astăzi se numeşte Duminica Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului şi, dacă se numeşte aşa, trebuie să tragem două concluzii. În general, în această duminică insist pe acest adevăr: dacă se numeşte Duminica Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului, aceasta înseamnă că avem două trasee, de la Adam până la Hristos şi de la Hristos la Adam. Vorbim de Părinţii după trup, care, datorită vieţii sfinte, pe care ei au dus-o şi faptului că au păstrat şi au cultivat ideea mesianităţii, a venirii Domnului pe pământ, au ajuns să fie numiţi „Sfinţi” de către Biserică. În acelaşi timp, pentru viaţa lor sfântă şi pentru faptul că au aşteptat şi au cultivat această promisiune a lui Dumnezeu, potrivit căreia din neamul lor, ales, se va naşte Mântuitorul Hristos, au ajuns, într-adevăr, să înfăptuiască această realitate: din neamul lor, „la plinirea vremii” (Ga 4, 4), s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu! Deci, rezultatul acestor generaţii sfinte, pe care le-aţi auzit pomenite în Sfânta Evanghelie este Naşterea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria. Chiar dacă, în Evanghelia de la Matei, ni se aminteşte neamul Mântuitorului, după trup, de la Avraam, îl completează Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 3, mergând până la Adam.

În sens invers, venirea Mântuitorului Hristos a sfinţit întregul Lui neam după trup şi, bineînţeles, întregul neam omenesc, eliberându-l din robia păcatului şi a morţii! Ce vreau să vă zic prin aceste lucruri? Că sfinţenia, pe care au dobândit-o Părinţii după trup ai Domnului, de la Adam până la Hristos, aşa cum sunt ei enumeraţi în Sfintele Evanghelii, a fost posibilă şi prin străduinţa personală, dar şi prin faptul că din neamul lor S-a născut Mântuitorul Hristos. Aceasta înseamnă că responsabilitatea pentru sfinţirea unui neam revine tuturor generaţiilor de dinainte şi, respectiv, generaţiilor prezente.

Dacă ar fi să vorbim despre noi înşine, atunci înseamnă că nouă ne este dat să lucrăm la sfinţirea neamului din care ne tragem şi, bineînţeles, la sfinţirea noastră personală. În acelaşi timp, este necesar să gândim, să simţim şi să lucrăm, gândindu-ne la perspective, în sensul că neamul şi neamurile, generaţiile care urmează după noi trebuie să resimtă viaţa noastră personală, cea pe care o trăim astăzi. Aceasta vrea să ne înveţe Evanghelia şi aceasta vrea să ne pună la suflet Mântuitorul Hristos, în duminica de astăzi: trebuie să fim responsabili de noi înşine, de generaţiile care au fost înaintea noastră şi de generaţiile care vin! Dacă vom face aşa, atunci din neamul nostru se vor naşte oameni sfinţi, iar cei care nu au fost sfinţi, în neamul nostru, se vor sfinţi prin străduinţa noastră şi a sfinţilor care se vor naşte în neamul nostru. Foarte frumos spune colindul şi vedeţi că strămoşii noştri au intuit aceste lucruri, atunci când au spus: „Şi strămoşii, iară, prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit”!

Vă ziceam, oarecând, că, în general, atunci când se citeşte Evanghelia acestei duminici, îi înţelegem prea puţin rostul, ni se pare că această enumerare de nume nu prea are sens. Şi, într-adevăr, nu are sens, pentru că nu are ecou în sufletul nostru, datorită faptului că nu am citit Sfânta Scriptură. Este foarte important – şi din nou suntem avertizați în această direcţie – să citim Sfânta Scriptură şi să cunoaştem generaţiile de dinaintea Mântuitorului Hristos şi pe cei care sunt rostiţi cu numele, să cunoaștem cine sunt, ce fel de viaţă au dus şi cum s-a ajuns ca din neamul lor să se nască Mântuitorul nostru Iisus Hristos!

Un alt amănunt. La slujba cununiei, dacă suntem atenţi, există o rugăciune, poate cea mai lungă de la această Taină a Bisericii, în care se face o rememorare a generaţiilor de dinaintea Mântuitorului Hristos, nu așa cum s-a citit, astăzi, din Sfânta Evanghelie, dar nici foarte diferit. Această rugăciune are legătură cu ceea ce v-am spus, la începutul acestui cuvânt. Se cere de la Dumnezeu, pentru noua familie, să fie binecuvântată asemenea lui Avraam, părintele nostru şi părintele Domnului Hristos, să fie binecuvântată precum au fost Isaac, Iacov şi toți Patriarhii Vechiului Testament. Şi se continuă, în această cerere, cu alte generaţii, ajungându-se, în cele din urmă, la părinţii Zaharia şi Elisabeta şi Ioachim şi Ana. Așadar, în rugăciune, se cere pentru cei doi miri binecuvântarea care a fost peste generațiile din Vechiului Testament și din care S-a născut, în lume, după trup, Mântuitorul Iisus Hristos! Iată, ceea ce vă spuneam la început nu numai că este valabil, dar se invocă în taina cununiei, se cere insistent! Din păcate, tinerii care se cunună astăzi sunt prea puţini conştienţi de rostul pe care îl au, unindu-și destinele în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor: acela de a-şi sfinţi viaţa şi de a aduce pe lume oameni sfinţi, aşa cum au reuşit părinţii Zaharia şi Elisabeta, care l-au născut pe Sfântul Ioan Botezătorul, sau părinţii Ioachim şi Ana, care au născut-o pe Maica Domnului. Aşadar, iată încă un argument pentru ceea ce vă spuneam şi pentru ceea ce spune colindul: „Şi strămoşii iară, prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit”!

Acestea fiind zise, aş vrea să vă mai pun la suflet un cuvânt, care m-a impresionat pe mine, aseară, la slujba privegherii, de la Catedrală. Este vorba despre un cuvânt al Maicii Domnului, al ultimei stihiri, de la „Doamne, strigat-am...”, care s-a cântat la slujba vecerniei. Maica Domnului se întreabă, minunându-se: „Cum Te-ai semănat şi ai rodit întru mine, Împăratul meu şi Dumnezeul meu?” Ce mare lucru ar fi să ne punem şi noi această întrebare! Ne putem pune această întrebare, mai ales atunci când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos: „Cum te-ai semănat şi ai rodit întru mine, Împăratul meu şi Dumnezeul meu?”. Amin![1] Predică la Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului), Sfânta Mânăstire „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan”, Pădureni, com. Tritenii de Jos, jud. Cluj, 22 decembrie 2013.


->