Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură DE Aur[1] Astăzi este o zi mare pentru Biserică şi fiecare dintre noi ne regăsim, mai mult sau mai puţin, sau succesi... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 196-202.


->