Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Aceasta este „ziua” pe care a făcut‑o Domnul, să ne bucurăm...! [1] Nimeni nu s’a suit la cer, decât Cel Care S’a pogorât din cer, Fiul Omului, Cel ce este în cer. Şi după cum Moi... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 161-166.


->