Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Virtuțile cardinale: credința, nădejdea și dragostea![1] Deci cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, cel pe care‑l înviase din morţi. Şi I‑au făcu... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 119-127.


->