Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Sfinţii Cuvioşi Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul[1] Astăzi, am prăznuit doi Sfinţi Cuvioşi: Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul! Pavel Tebeul este socotit primul pustnic creştin, cunoscut c... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 331-335.


->