Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Sfinţii Mari Împărați şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena[1] Hristos a înviat! [Adevărat a înviat!] O fericită rânduială dumnezeiască face să îi sărbători... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 356-359.


->