Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Pescuirea minunată[1] Şi a fost că pe când mulţimea Îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două luntri stând lângă ţărm; i... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

99-104

.


->