Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

„Pocăiţi-vă, că s’a apropiat împărăţia cerurilor!”[1] Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capern... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 231-237.


->