Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Despre odihna lui Dumnezeu. Taina Sfântului Maslu[1] Şi învăţa Iisus în una din sinagogi sâmbăta. Şi iată, o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputinţă şi era gârbovă ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

148-155

.


->