Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Psalmii judecății[1] Iar când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i v... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 135-140.


->