Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

„Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?”[1] Şi îndată Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mu... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 40-50.

Umblarea pe mare ‑  Potolirea furtunii[1] Şi îndată Iisus i‑a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţim... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

85-92

.


->