Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Troița – expresia Sfintei Treimi![1] Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 167-171.


->