Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Dumnezeu există, eu L‑am întâlnit...![1] Şi'n timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Săi L‑au întrebat, zicând: „Învăţătorule, cine a păcătuit, el, s... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 150-160.


->