Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Chemare la comuniunea Sfintei Treimi![1] Iar El i‑a zis: „Un om oarecare a făcut cină mare şi i‑a chemat pe mulţi. Şi la ceasul cinei şi‑a trimis slujitorul să le spună celor chema... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 76-82.


->