Duminica Ortodoxiei[1] Duminica Ortodoxiei, care prezintă lumii adevărul despre Sfintele Icoane, este prezentul care trebuie însuşit ca atare, iar Icoana, de asemenea, trebuie să devină model... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 148-150.


->