Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Botezul – bucuria Bisericii luptătoare! [1] Doar câteva gânduri duhovniceşti legat de Taina Botezului, pentru că are o importanţă şi o semnificaţie aparte. Aş porni de la faptul c... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 316-318.


->