Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Întâlnirea cu Dumnezeu în Euharistie...![1] Şi iată că’n aceeaşi zi doi dintre ei mergeau la un sat care era departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. Şi ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 128-133.


->