Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

Iisus Hristos – Icoana Tatălui și perspectiva omului![1] Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut”. Şi acea... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 177-182.


->