Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 17

„Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?”[1] Şi îndată Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mu... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 40-50.

Umblarea pe mare ‑  Potolirea furtunii[1] Şi îndată Iisus i‑a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţim... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

85-92

.

„O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi?[1] Şi mergând ei spre mulţime, s’a apropiat de El un om căzându-I în genunchi şi zicâ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 51-59.

Vindecarea lunaticului[1] Şi mergând ei spre mulţime, s’a apropiat de El un om căzându‑I în genunchi şi zicând: „Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte ră... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

93-98

.

Femeia canaAneeancă și Taina Sfântului Maslu...![1] Şi ieşind de acolo, Iisus a plecat în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată, ieşind o femeie canaaneeancă din hotarele acelea, s... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 54-58.

Pescuirea minunată[1] Şi a fost că pe când mulţimea Îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două luntri stând lângă ţărm; i... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

99-104

.

„Vrăjmaşii omului sunt casnicii lui!”[1] Am ascultat cu atenţie cuvintele Sfintei Evanghelii, care ne creează o stare de neputinţă şi de nedumerire. A iubi pe vrăjmaşii noştri este ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 65-71.

„Asupra Mea n’ai avea nici o putere dacă nu ţi-ar fi fost dat de sus!”[1] Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea faceţi-le şi voi lor. Şi dacă-i iubiţi pe cei ce vă... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 60-64.

„De ce plângi? Pe cine cauţi?”[1] Şi a fost că după aceea S’a dus într’o cetate numită Nain; şi împreună cu El mergeau ucenicii Săi şi mulţime multă. Iar când S’a apropiat ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 72-78.

Învierea fiului văduvei din Nain[1] Şi a fost că după aceea S’a dus într’o cetate numită Nain; şi împreună cu El mergeau ucenicii Săi şi mulţime multă. Iar când S’a apropiat ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

105-110

.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 17


->