Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 17

Rugăciunea – suiș spre Împărăție...![1] „Doi oameni s’au suit la templu să se roage; unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, ... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 105-110.

Duminica Vameşului şi a Fariseului; Despre rugăciunea inimii![1] Astăzi a început perioada Triodului! Adică o perioadă de zece săptămâni în care slujbele, inclusiv vestirile evanghelic... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

180-187

.

La Întâmpinarea Domnului...![1] Ziua liturgică pe care am început‑o face odovania Praznicului Întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos! Fiecare praznic împărătesc sau al Maicii Domn... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

315-321

.

Despre smerenie şi mândrie...![1] „Doi oameni s’au suit la templu să se roage; unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, mulţumescu‑... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. I, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012, p.

173-179

.

Trei etape ale devenirii noastre![1] Şi a zis: „Un om avea doi fii. Şi cel mai tânăr din ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Şi el le-a împărţit ave... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 129-134.

Brațele părintești...![1] Şi a zis: „Un om avea doi fii. Şi cel mai tânăr din ei i‑a zis tatălui său: Tată, dă‑mi partea de avere ce mi se cuvine. Şi el le‑a împărţit averea.... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. II, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 111-118.

Psalmii judecății[1] Iar când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i v... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 135-140.

„Sufletul meu tânjeşte după Domnul şi Îl caut cu lacrimi!”[1] Că de veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor gre... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 141-147.

Duminica Ortodoxiei[1] Duminica Ortodoxiei, care prezintă lumii adevărul despre Sfintele Icoane, este prezentul care trebuie însuşit ca atare, iar Icoana, de asemenea, trebuie să devină model... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 148-150.

Cei patru anonimi[1] Şi după câteva zile a intrat iarăşi în Capernaum şi s’a auzit că este acasă. Şi s’au adunat atât de mulţi, încât nu mai era loc nici înaintea uşii; şi le g... mai mult
Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici vol. III, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 151-159.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » ... 17


->